Behandelmethoden

Een psycholoog kan geen gedachten lezen, een oplossing uit de lucht toveren of een probleem voor u oplossen zonder dat u daarvoor zelf iets hoeft te doen. Wij weten niet meteen wat er aan de hand is zonder u te kennen en we kunnen ook geen wonderpil voorschrijven waardoor al uw problemen ineens weg zijn. Wel stellen we veel vragen, luisteren we goed naar u en vragen we of we begrijpen wat u zegt. We helpen u om uzelf beter te begrijpen. Hoe we dat doen?

Er bestaan veel soorten psychologische behandelmethoden. Dit maakt dat er voor elke persoon een geschikte behandeling is. Bovendien is het mogelijk om de diverse methoden te combineren in uw persoonlijke behandelplan. Wij maken binnen de behandelingen onder andere gebruik van de onderstaande behandelmethoden. Na de intake kijken we samen welke aanpak het beste bij u, uw klachten en uw hulpvraag past.

We bieden deze behandelingen op onze locatie en/of online aan. Voor beide opties geldt dat de kwaliteit van de behandeling en het persoonlijke contact voorop staan.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een actieve en doelgerichte vorm van psychotherapie. Samen met uw psycholoog brengt u uw problemen en klachten in kaart en stelt u concrete doelen op. Binnen de behandeling werkt u aan gedachten en gedrag die u in de weg staan. Ook oefent u met alternatieve gedachten en gedragingen. U leert uzelf dus anders denken en doen. Zo creëert u meer vrijheid voor uzelf en nemen uw klachten af. CGT is dus een actieve therapie, waarmee u in het dagelijkse leven direct aan de slag gaat.

Eye Movement Desensitisation Reprocessing (EMDR)

Vrij vertaald betekent Eye Movement Desensitization and Reprocessing het opnieuw uitdoven en verwerken van emoties door snelle oogbewegingen. Het is een therapievorm voor mensen met een trauma, zoals door een overval, mishandeling of seksueel geweld. Tijdens EMDR wordt het verwerkingsproces opnieuw opgestart. Terwijl u terugdenkt aan de traumatische gebeurtenis, beweegt er iets snel heen en weer voor uw ogen. In uw hersenen worden zo twee processen tegelijk in werking gezet: aandacht en geheugen. Deze zitten elkaar in de weg. In dit proces gaat uw trauma naar de achtergrond.

https://www.youtube.com/watch?v=FubVAveULcU
​​

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Deze methode gaat ervan uit dat veel lijden wordt veroorzaakt doordat u probeert op een verkeerde manier van uw lijden af te komen. Pogingen om innerlijke pijn op te lossen, kunnen uw leed juist vergroten. Acceptance is acceptatie. Commitment betekent betrokkenheid. ACT moedigt u aan om uw pijn te accepteren en actief keuzes te maken in uw leven. Deze methode is niet gericht op het uitwissen van uw klachten en ongewenst gedachten en gevoelens, maar op het verbeteren van uw leven waar deze klachten mogelijk nog altijd aanwezig zijn. Tijdens de ACT beleeft u actief uw negatieve gevoel. Daardoor leert u omgaan met uw innerlijke pijn en gaat deze niet onnodig uw leven overheersen. Dit element van ACT lijkt op Mindfulness.

KOP-model

Binnen een behandeling maken we vaak gebruik van het KOP-model, oftewel: Klacht = Omstandigheden x Persoonlijke stijl. Het model gaat ervan uit dat uw klachten (K) altijd te maken hebben met de dingen die u hebt meegemaakt of meemaakt (O) en de persoon die u bent (P). Het is een werkmodel waarmee u inzicht krijgt in de oorzaken van uw klachten en wat u eraan kunt doen. Het is een goede leidraad voor een kortdurende psychologische behandeling. Het geeft grip op de situatie waarin u zich bevindt en de rol die u daarin speelt. Samen met uw psycholoog gaat u op zoek naar oplossingen en handvatten. Zo leert u omgaan met de gebeurtenissen waardoor uw psychische klachten zijn ontstaan en waardoor ze in stand gehouden worden.