Klachtenregeling

Soms verloopt een behandeling niet naar wens of kan iemand ontevreden zijn over een psycholoog. Mocht uw behandeling niet naar wens verlopen of bent u ontevreden over uw psycholoog, bespreek dit dan met uw psycholoog in een persoonlijk gesprek.

Als u dit niet zelf bespreekbaar wilt maken met uw psycholoog, dit niet lukt, of als u zich na dit gesprek alsnog onvoldoende geholpen voelt, kun u de hulp inroepen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Een klachtenfunctionaris kan naast een eerste klachtopvang tevens een bemiddelende rol spelen bij een eventuele verdere klachtafhandeling.

Impact GGZ is voor de klachtenregeling en de geschillenregeling aangesloten bij De Geschillencommissie Zorg.
U kunt hier meer lezen over hoe u hulp kunt krijgen bij het oplossen van uw klacht.

Telefoonnummer van het klachtenloket: 070 - 310 53 92

E-mailadres klachtenloket: [email protected]

Website klachtenloket: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

Adresgegevens:
De Geschillencommissie Zorg
Postadres:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag