Cliëntervaringen

We vinden het belangrijk om te horen hoe tevreden u bent met de behandeling. Aan het eind van de laatste sessie wordt u daarom gevraagd een vragenlijst in te vullen die de tevredenheid meet. Dit is de CQ-index (CQi).

Cliënten geven ons in 2023 een gemiddeld rapportcijfer van 9,0 Dit betekent dat zij over het algemeen tevreden zijn over de behandelingen die wij bieden.

Een belangrijke andere score van de CQ-index is de schaalscore 'Samen beslissen', welke aangeeft in welke mate cliënten inspraak hebben ervaren in de behandeling. In 2023 is deze score een 4.8 (op een schaal van 1 (ontevreden) tot 5 (zeer tevreden)). Cliënten hebben hiermee aangegeven grotendeels tevreden te zijn over de mate van inspraak in de behandeling.

Op het onderdeel "Bejegening" geven onze cliënten ons in 2023 een 4,9 (op een schaal van 1 (ontevreden) tot 5 (zeer tevreden)). Dit betekent o.a. dat zij zich serieus genomen hebben gevoeld, en dat de behandelaar zijn of haar uitleg goed heeft laten aansluiten op de cliënt.

Het onderdeel "Uitvoering behandeling" wordt in 2023 beoordeeld met een 4.6 (op een schaal van 1 (ontevreden) tot 5 (zeer tevreden)). In essentie betekent dit dat cliënten vinden dat wij over het algemeen de juiste aanpak voor de klachten hebben gekozen, en dat de behandeling naar tevredenheid is uitgevoerd.

Het onderdeel "Informatie behandeling" wordt in 2023 beoordeeld met een 4,6 (op een schaal van 1 (ontevreden) tot 5 (zeer tevreden)). Dit betekent dat clienten vinden dat wij voldoende informatie geven over de klachten en de mogelijke behandelopties.

Deze scores zijn gebaseerd op ingevulde vragenlijsten uit 2023. Op basis van o.a. deze vragenlijst blijven wij onze dienstverlening doorlopend evalueren en proberen wij deze te verbeteren. De gegevens worden regelmatig bijgewerkt.