Tarieven en vergoedingen

Verzekerde zorg

Impact GGZ biedt behandelingen binnen de GGZ. De GGZ-zorg zit in het basispakket van de zorgverzekering. Als er sprake is van een GGZ-indicatie, de huisarts of specialist verwijst u dan met een vermoeden op een DSM-stoornis, dan geeft de zorgverzekeraar een vergoeding voor de zorg.

Eigen risico

Alle zorg die vanuit het basispakket wordt vergoed, dus ook psychologische zorg, valt onder het eigen risico. Dit betekent dat u de eerste 385 euro (tenzij u het eigen risico zelf verhoogd heeft) die opgaat aan zorgkosten zelf betaalt. De zorgverzekeraar stuurt u hiervoor een rekening. Als dit bedrag al is opgebruikt voordat u zich bij ons meldt, bijvoorbeeld na een medische behandeling in het ziekenhuis, dan hoeft u het niet opnieuw te betalen in het lopende jaar. Het eigen risico wordt aangesproken vanaf het moment van het eerste telefonische consult (de telefonische screening) bij Impact GGZ.

Contracten met zorgverzekeraar
 2024

Impact GGZ heeft voor 2024 contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars en hun labels:

Zilverenkruis | FBTO | ACHMEA | De Friesland | Interpolis | Prolife

CZ | Ohra | Nationale Nederlanden | Just | CZdirect

VGZ | IZA | IZZ | Univé | UMC | Zekur | Bewuzt

Menzis | Anderzorg | HEMA | VINKVINK

ONVZ | VvAA | Jaaah

Zorg en zekerheid | AZVZ

CaresQ | EUCARE | aevitae | care 4 life

DSW | Stad Holland | in Twente

ASR | Ditzo

Impact GGZ heeft voor 2024 géén contract afgesloten met:

ENO | Salland

ENO is een zeer kleine verzekeraar die nagenoeg niet voorkomt in onze werkregio. ENO biedt om deze reden ook geen contracten aan in onze regio. Wij zullen in 2024 dan ook geen verzekerden van ENO in zorg nemen.

Vergoeding

Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee we een contract hebben dan wordt de rekening voor 100% vergoed door de zorgverzekeraar, nadat u het eigen risico hebt opgemaakt. U betaalt dus uw nog openstaande eigen risico zelf aan de zorgverzekeraar en daarna wordt de rekening volledig vergoed.

Facturatie

Bij alle zorgverzekeraars met wie wij een contract hebben wordt de rekening door Impact GGZ ingediend bij de zorgverzekeraar.

Zorgprestatiemodel

In 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd in de GGZ. De duur van een consult bepaalt het tarief. Wij gaan hierbij uit van de tijd die voor jou in de agenda wordt gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Zie voor meer informatie: https://www.zorgprestatiemodel.nl/

Niet verzekerde zorg

De behandeling van sommige diagnoses, klachten en problemen wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Dit is het geval als er sprake is van aanpassingsproblemen (bijvoorbeeld na scheiding of verlies), rouwproblemen, relatieproblemen en studie- en werkproblemen. Ook wordt de behandeling niet vergoed in het geval van een burn-out, overspannenheid en psychologische coaching.

Voor deze behandelingen is dan ook geen verwijzing nodig van je huisarts. De rekening voor de geleverde zorg kun je dan ook niet indienen bij je zorgverzekeraar (behalve wanneer je hier aanvullend voor verzekerd bent). Relatietherapie kan wel vergoed worden door de verzekeraar als een van beide partners bijvoorbeeld een depressie of angststoornis heeft en als deze stoornis niet te behandelen is zonder eerst de relatieproblemen te behandelen.

Voor niet verzekerde zorg rekenen wij een tarief van €150,- voor een behandelsessie van 45 minuten. De eerste sessie duurt 60 minuten en hiervoor rekenen wij een tarief van €175,-. Deze tarieven zijn inclusief de tijd die wordt besteed aan de voorbereiding en administratie.

Afzeggingen en No-show


Wanneer je niet bij je afspraak aanwezig kunt zijn, laat dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren weten. Als je de afspraak te laat afzegt, of zonder bericht niet komt, dan worden de kosten van de gereserveerde tijd bij je in rekening gebracht. Wij rekenen hiervoor €100,-.

Wanneer je niet naar een afspraak bent gekomen, moet je zelf contact opnemen voor een nieuwe afspraak.