Judith van Gorp

Psycholoog

Locatie:

Etten-Leur Zevenbergen

Telefoon:

06 30 50 39 32

E-mail:

judith@impactggz.nl

Nederlands

Ik vind het belangrijk, dat je je als cliënt begrepen en veilig voelt. In mijn communicatie ben ik transparant en oprecht. We werken samen als team. Mijn aanpak is erop gericht, dat je bruikbare tips en tools krijgt, zodat je zelf de draad van het leven weer kunt oppakken.

Ik heb een holistische kijk op jouw zorgvraag, wat betekent dat we samen kijken naar de psychologische, lichamelijke en sociale factoren die een rol spelen in jouw klachten. Hiervoor maak ik gebruik van CGT, EMDR, mindfulness en yoga. Speciale aandachtsgebieden zijn (maar niet uitsluitend) stress en trauma, angst en ADHD.

In 2007 heb ik de master Klinische en Gezondheidspsychologie afgerond. Daarna heb ik jarenlang gewerkt met militairen en politieagenten. De afgelopen periode heb ik voor een online instelling in de basis GGZ gewerkt. In september 2023 ben ik gestart als WO-psycholoog binnen Impact GGZ.

Engels

I think it is important that you as a client feel understood and safe. I am transparent and sincere in my communication. We work together as a team. My approach is aimed at giving you useful tips and tools, so that you can pick up your life again.

I have a holistic view of your need, which means that together we look at the psychological, physical and social factors that play a role in your symptoms. For this I use CBT, EMDR, mindfulness and yoga. Areas of special interest include (but are not limited to) stress and trauma, anxiety and ADHD.

In 2007 I completed the master Clinical and Health Psychology. After that I worked for years with military and police officers. In the past period I have worked for an online institution in the basic GGZ. In September 2023 I have started as a WO-psychologist within Impact GGZ.