Tarieven en vergoedingen

Verzekerde zorg

Impact GGZ biedt behandelingen binnen de GGZ. De GGZ-zorg zit in het basispakket van de zorgverzekering. Als er sprake is van een GGZ-indicatie, de huisarts of specialist verwijst u dan met een vermoeden op een DSM-stoornis, dan geeft de zorgverzekeraar een vergoeding voor de zorg.

Eigen risico

Alle zorg die vanuit het basispakket wordt vergoed, dus ook psychologische zorg, valt onder het eigen risico. Dit betekent dat u de eerste 385 euro (tenzij u het eigen risico zelf verhoogd heeft) die opgaat aan zorgkosten zelf betaalt. De zorgverzekeraar stuurt u hiervoor een rekening. Als dit bedrag al is opgebruikt voordat u zich bij ons meldt, bijvoorbeeld na een medische behandeling in het ziekenhuis, dan hoeft u het niet opnieuw te betalen in het lopende jaar. Het eigen risico wordt aangesproken vanaf het moment van het eerste telefonische consult (de telefonische screening) bij Impact GGZ.

Contracten met zorgverzekeraar
 2023 & 2024

Impact GGZ heeft voor 2023 EN 2024 contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars en hun labels:

Zilverenkruis / FBTO / ACHMEA / De Friesland / Interpolis / Prolife

VGZ | IZA | IZZ | Univé | UMC | Zekur | Bewuzt

Menzis / Anderzorg / HEMA / VINKVINK

ONVZ / VvAA / Jaaah

Zorg en zekerheid / AZVZ

CaresQ / EUCARE / aevitae / care 4 life

DSW / Stad Holland / in Twente

ASR

Impact GGZ heeft voor 2023 EN 2024 géén contract afgesloten met de volgende zorgverzekeraars en hun labels:

CZ | Ohra | Nationale Nederlanden | Just | CZdirect

ENO | Salland

Vergoeding

Bij alle zorgverzekeraars, behalve bij CZ-groep en ENO, wordt de rekening voor 100% vergoed door uw zorgverzekeraar, nadat u het eigen risico hebt opgemaakt. U betaalt dus uw nog openstaande eigen risico zelf aan de zorgverzekeraar en daarna wordt de rekening volledig vergoed.

Bij CZ-groep en ENO betaalt u ook eerst het eigen risico. Daarna krijgt u niet standaard 100% vergoed zoals bij de andere zorgverzekeraars. De vergoeding is bij CZ-groep en ENO afhankelijk van de basispolis die u heeft. Die vergoeding ligt vaak tussen de 53% en de 66% van de rekening. Er is dus een deel dat niet vergoed wordt door CZ-groep en ENO, dat deel is vaak tussen 34% en 47% van de rekening.

In 2023 hoeft u bij Impact GGZ geen eigen bijdrage te betalen wanneer u verzekerd bent bij CZ-groep of ENO . Wij schelden het deel van de factuur dat niet vergoed wordt kwijt, zodat u zelf alleen uw eventuele nog openstaande eigen risico betaalt.

Facturatie

Bij alle zorgverzekeraars, behalve bij CZ-groep en ENO, wordt de rekening door Impact GGZ ingediend bij de zorgverzekeraar.

Als u bij CZ-groep of ENO verzekerd bent, dan ontvangt u van ons iedere maand 2 berichten:

  1. Een factuur verstuurd via beveiligde e-mail die u zelf indient bij de zorgverzekeraar
  2. Een bericht van Impact GGZ met het bedrag dat u aan ons dient te betalen

Voor meer uitleg over de vergoedingen en facturatie kunt u terecht op ons YouTube-kanaal.

2024

In 2024 hebben we met alle zorgverzekeraars een contract, behalve met met CZ-groep en ENO.

In 2024 komt er voor verzekerden bij CZ-groep en ENO een eigen bijdrage van tenminste €25,- per sessie, de precieze hoogte van de eigen bijdrage wordt vastgesteld zodra de polissen van 2024 bekend zijn, meestal is dit rond 20 november. Houd onze website in de gaten voor meer informatie over de werkwijze CZ-groep en ENO en de eigen bijdrage. U kunt in december 2023 besluiten om over te stappen naar een zorgverzekering waarmee wij wel een contract hebben. U betaalt dan geen eigen bijdrage. Als u een volledige restitutiepolis hebt betaald u ook geen eigen bijdrage, ook niet als wij met uw zorgverzekeraar geen contract hebben.

Zorgprestatiemodel

In 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd in de GGZ. De duur van een consult bepaalt het tarief. Wij gaan hierbij uit van de tijd die voor jou in de agenda wordt gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Zie voor meer informatie: https://www.zorgprestatiemodel.nl/

Niet verzekerde zorg

De behandeling van sommige diagnoses, klachten en problemen wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Dit is het geval als er sprake is van aanpassingsproblemen (bijvoorbeeld na scheiding of verlies), rouwproblemen, relatieproblemen en studie- en werkproblemen. Ook wordt de behandeling niet vergoed in het geval van een burn-out, overspannenheid en psychologische coaching.

Voor deze behandelingen is dan ook geen verwijzing nodig van je huisarts. De rekening voor de geleverde zorg kun je dan ook niet indienen bij je zorgverzekeraar (behalve wanneer je hier aanvullend voor verzekerd bent). Relatietherapie kan wel vergoed worden door de verzekeraar als een van beide partners bijvoorbeeld een depressie of angststoornis heeft en als deze stoornis niet te behandelen is zonder eerst de relatieproblemen te behandelen.

Voor niet verzekerde zorg rekenen wij een tarief van €115,- voor een behandelsessie van 45 minuten. De eerste sessie duurt 60 minuten en hiervoor rekenen wij een tarief van €160,-. Deze tarieven zijn inclusief de tijd die wordt besteed aan de voorbereiding en administratie.

Afzeggingen en No-show


Wanneer je niet bij je afspraak aanwezig kunt zijn, laat dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren weten. Als je de afspraak te laat afzegt, of zonder bericht niet komt, dan worden de kosten van de gereserveerde tijd bij je in rekening gebracht. Wij rekenen hiervoor €100,-.

Wanneer je niet naar een afspraak bent gekomen, moet je zelf contact opnemen voor een nieuwe afspraak.