Werkwijze

Wanneer u zich aanmeldt bij Impact GGZ kunt u het volgende verwachten:

Inhoudsopgave

Verwijzing en aanmelding

De huisarts verwijst u naar ons en verstuurt deze brief in de regel digitaal naar ons. Als u de brief toch op papier hebt gekregen, dan mag u deze tijdens de intake aan ons geven, zodat wij deze in het dossier kunnen opnemen. Ook is het mogelijk om deze beveiligd naar ons te versturen via deze pagina, of u kunt het meesturen met het aanmeldformulier. Nadat u bent verwezen kunt u zich bij ons aanmelden. Schrijft u zich a.u.b. in via het beveiligde aanmeldformulier op deze website.

Screening

Onze trajecten starten met een telefonische screening die wordt ingepland door onze planner. Dit is het eerste consult en het is onderdeel van de intakeprocedure. Tijdens de screening zetten wij uw gegevens, klachten en hulpvraag op een rij. We maken een inschatting of wij een passend traject kunnen bieden. Als dit het geval is, dan denken we direct mee welke locatie, collega en methode het best past.

Intake en behandeling

Tijdens de intake worden uw klachten, levensomstandigheden, voorgeschiedenis, hulpvraag en verwachtingen geïnventariseerd. Als dit (deels) al tijdens de screening is gebeurd, dan wordt dit tijdens de intake verder uitgewerkt. Hierbij maken we ook gebruik van vragenlijsten. Tijdens de intake wordt er tevens bekeken of er sprake is van een zogenaamde DSM-5 diagnose. Dit is van belang om in aanmerking te komen voor een vergoeding door uw zorgverzekeraar. De intake neemt meestal twee gesprekken in beslag.

Na de intake besluiten we samen waar de behandeling zich op gaat richten en op welke manier. Het is belangrijk dat de gekozen behandelmethode(s) goed bij u en uw hulpvraag aansluit(en). De psycholoog legt dit allemaal vast in een behandelplan. We zullen het behandelplan en de voortgang van uw behandeling dan ook regelmatig evalueren.

Tevens sturen wij, uiteraard met uw toestemming, een brief aan uw huisarts aan het begin en aan het eind van de behandeling

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Met behulp van vragenlijsten kunnen we meetbaar maken of er sprake is van vooruitgang binnen uw behandeling. Dat doen we met de ROM-methodiek. Dit is nodig met het oog op evaluatie en eventueel bijsturing van de behandeling. U wordt daarom gevraagd om bij de start en de afronding van de behandeling een vragenlijst in te vullen. De uitslag van deze vragenlijsten wordt uiteraard ook met u besproken.